Platba

Ceny tovaru a služieb uvedené v e-shope www.diwear.eu sú uvedené v mene EUR vrátane DPH a sú konečné. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné, balné a ani poplatky za zvolený spôsob platby. Za cenu tovaru objednaného cez e-shop sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky.

Kupujúci za objednaný tovar a služby v tomto e-shope môže platiť nasledovnými spôsobmi:

1. online platbou prostredníctvom platobnej brány
2. bezhotovostnou platbou na základe faktúry na účet predávajúceho so splatnosťou uvedenou vo faktúre.

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy a odovzdaním predmetu kúpnej zmluvy.

Poštovné

Pri bezhotovostnej platbe na bankový účet na základe faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

– pri osobnom vyzdvihnutí v Bratislave – 0,00 €
– pri doprave Slovenskou poštou na Slovensko – 3,00 € (doba doručenia cca. 1-3 pracovné dni od odoslania)
– pri doprave Slovenskou poštou do zahraničia – II. trieda – 5,00 € (doba doručenia cca. 2 týždne od odoslania)
– pri doprave Slovenskou poštou do zahraničia – I. trieda – 7,00 € (doba doručenia cca. 3-5 pracovných dní od odoslania)

Predávajúci si môže s kupujúcim dohodnúť aj iný ako štandardný (vyššie uvedený) postup pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj cien za tieto služby.